ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mixedmedia

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ความหมายของมัลติมีเดีย

มัติมีเดีย (multimedia) หรือ สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบ เป็นการใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้หรือให้ความสำราญต่อผู้ชม

ปัจจุบันความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เอื้อให้นักออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย สามารถประยุกต์สื่อต่างๆ ให้มารวมกันบนระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ กันได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้พัฒนาขึ้นพร้อมกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้อ่านและ บันทึกข้อมูล การพัฒนาหน่วยความจำให้มีขนาดที่เล็กลงแต่มีความจุมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงสำคัญต่างๆ เพื่อ ให้ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน
...........................................................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

YouTube - Videoodl - Cute Video Video Design
Video. YouTube YouTube is youtube to mp3 an online platform for learning and creating new videos in seconds. Learn more. Discover YouTube & Video. YouTube Live Videos.

เทคนิคการสร้างรูปหัวใจแบบง่าย

ขั้นตอนที่1.
ให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ขนาดใดก็ได้ตามที่เราต้องการ โดยมาที่คำสั่ง File --> New


ขั้นตอนที่2.
จากนั้นให้ทำการสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาโดยคลิ๊กไอค่อนรูปกระดาษตรง Layer แล้วทำการเลือก Foreground & Background color ปรับระดับ สีแบบโทนๆ เดียวต่างน้ำหนักขั้นตอนที่3.
ให้ทำการใช้อุปกรณ์ Custom Shape tool ลักษณะรูปหัวใจ แล้วทำการ แดรกเม้าส์โดยทำการกด Shift แล้วกางออก ก็จะได้ Shape รูปหัวใจดังภาพ Layer ก็จะมี Paths เกิดขึ้นดังภาพ.
ขั้นตอนที่4.
ให้ทำการ Load Selection Layer Shape รูปหัวใจโดยกดปุ่ม Ctrl แล้วคลิ๊กเม้าส์ ก็จะเกิดเส้น Selections ขึ้นมา จากนั้นให้ทำการปิดตา Layer Shape เสียแล้วทำการสร้าง Layer ใหม่แล้วทำการไล่เฉดสีสองสี โดยใช้อุปกรณ์ Gradient tool แบบ Foreground to Background color ในลักษณะเฉียง ก็จะได้ รูปหัวใจที่มีมิติเฉดสีสองสีดังภาพ.
ขั้นตอนที่5.
หลังจากนั้นให้ทำการหด Selection โดยมาที่คำสั่ง Select --> Modify --> Contract = 1 Pixels แล้วให้ทำการ สร้าง Layer ใหม่ให้อยู่บนสุด แล้วทำการเปลี่ยน Foreground ให้เป็นสีขาว จากนั้นให้ไล่เฉดแบบ Foreground to Transparent ในลักษณะ ลงล่างครึ่งหนึ่ง จากนั้นให้ทำการยกเลิก Selection โดยมาที่ Select -->Desselect ก็จะได้ดั่งภาพตัวอย่าง.
ขั้นตอนที่6.
หลังจากนั้นให้ทำการ Perspective Layer ไล่เฉดสีขาวแบบโปร่ง (Layer2) โดยมาที่คำสั่ง Edit ---> transform --> Perspective แล้วทำการหดเข้าดังภาพ จากนั้นให้ทำการลดค่า Opacity Layer = 50% ก็จะได้หัวใจใสๆ ดังภาพสำเร็จ.

เป็นไงขอรับ ขั้นตอนง่ายๆ หลักการที่แท้จริงคือ ถ้าเกิด Selection ขึ้นมาได้เราก็จะทำให้เกิด Effects มิติอยู่ที่สีสองสี เข้มจางผสมกัน แล้วแสงก็คือสีขาวมาทำเกิดค่าความต่างของแสงในสี ทำให้ดูใสๆ